Bezbariérové mikrobusy

 • Bezbariérová doprava v Praze

  V rámci Pražské integrované dopravy jsme se stali zřizovatelem bezbariérové linky Bezba. 

 • Pro koho bude doprava?

  Přes stále se zlepšující se podmínky přepravy osob s omezenou schopností pohybu a orientace linkami Pražské integrované dopravy není v řadě případů využití těchto linek z různých důvodů vhodné či výhodné. Proto Hlavní město Praha pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P s trvalým pobytem v Praze nabízí i službu mikrobusů na objednání.

 • Od kdy začínáme?

  Tato služba bude od 1. ledna 2022 zajišťována v nepřetržitém provozu dvěma novými dopravci, mezi nimiž figuruje i naše společnost Lutan. Do provozu se tak dostane našich 17 speciálně upravených mikrobusů provozovaných vyškoleným personálem. Na provoz a co nejefektivnější využití mikrobusů bude dohlížet dispečink ROPID. 

 • Kde objednám?

  Přepravu bude možné objednávat zejména přes webovou stránku Bezba.