získali jsme dotace

projekt

MODERNIZACE VOZOVÉHO PARKU 2xCNG

je spolufinancován Evropskou unií


Operační program:

Integrovaný regionální operační program

 

Registrační číslo projektu:

CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0014607

 

Příjemce dotace:

Lutan s.r.o.

 

Výzva:

27. výzva-ITI-Praha-SC 1.2-Vozidla IV.

 

Specifický cíl:

Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

 

Celkové náklady:

5 895 454,00 Kč

 

Dotace:

5 011 135,90 Kč


Stručný popis projektu:

Nákup dvou nízkoemisních vozidel na linku č. 270431. Vozidla byla poptána tak, aby splňovala standardy PID. Spojení zabezpečovala starší, méně komfortní vozidla. Autobusy projíždí centrem města a dieselovými motory přispívají k zhoršení kvality ovzduší. Nová vozidla přispějí k růstu kvality veřejné dopravy, budou zlepšovat služby veřejné přepravy a vypouštět
menší množství emisí. To povede k většímu zájmu o hromadnou dopravu, celkovému zlepšení životního prostředí a nárůstu počtu cestujících.