individuální přeprava

Ceny, které jsou uvedeny v našich nabídkách turistických okruhů a výletů po Praze a výletů po ČR jsou nastaveny vždy pro minimální obsazení vozu

(tj. 2 osoby u mikrobusu a 9 osob u minibusu)

 

V případě vyššího, než minimálního obsazení vozidla, poskytujeme individuální slevu z částky za osobu!

Proto, prosím, vyplňte kontaktní formulář s přesným rozmezím přepravovaných osob, ať Vám můžeme nabídnout cenu ideální pro obě strany.

První krok:

Vyberte si z naší nabídky turistických okruhů či výletů po Praze nebo výletů po České republice.

Druhý krok:

Přečtěte si důkladně Podmínky využití služby "Naše nabídka".

Třetí krok:

Vyplňte poptávkový formulář náležící k Vámi vybranému výletu.

Čtvrtý krok:

Na Vaši poptávku Vám co nejdříve odpovíme naší nabídkou, nejpozději však do 24 hodin. Budeme se snažit, aby naše nabídka byla přesně vyhovující Vaší poptávce.

Pátý krok:

Nabídku nám schválíte, čímž závazně objednáte turistický okruh nebo výlet.

Šestý krok (platí pouze pro výlety po ČR):

Provedete zálohovou platbu ve výši 50 % z celkové ceny.

Ve chvíli, kdy z Vaší strany dojde k závazné objednávce výletu po ČR, budete vyzváni k provedení zálohové platby ve výši 50 % z celkové ceny výletu. Pro turistické okruhy po Praze se zálohová platba nevyžaduje.

Zálohovou platbu lze provést:

  • bankovním převodem z účtu klienta ve prospěch účtu dopravce

Platba turistického okruhu po Praze: 

 • Platba probíhá před zahájením turistického okruhu.

Platba výletu po ČR:

 • Platba probíhá po skončení výletu.
 • Zákazníkovi je s ohledem na jeho předchozí zálohovou platbu účtováno 50 % ceny, jakožto zůstatková hodnota k doplacení.

Platební metody:

 • Hotovost (CZK, EUR, USD)
  V případě platbě v EUR nebo USD bude cena převedena dle aktuálního kurzu ČNB v den provádění platby. Při platbě v EUR nebo USD dostane klient vráceno zpět v CZK.
 • Platební karta (kontaktní, bezkontaktní)
 • Veškeré ceny uvedené jako platné pro turistické okruhy po Praze a výlety po ČR jsou uvedeny včetně DPH

!!! V současné době pracujeme na rozšíření platebních metod o platbu on-line kartou pro Vaše větší pohodlí při nákupu. !!!

Sami víme, že se může přihodit spoustu nečekaných událostí, které naruší plány. Proto jsou naše storno podmínky nastavené férově!

Zrušení potvrzeného turistického okruhu nebo výletu po Praze:

Vždy ZDARMA; žádáme Vás však o nahlášení nejpozději 24 hodin před plánovaným zahájením výletu.

Rádi Vám nabídneme náhradní termín.

Zrušení potvrzeného výletu po ČR:

ZDARMA; v případě, že výlet zrušíte nejpozději 24 hodin před jeho plánovaným zahájením.

25% z ceny jako storno poplatek; pokud výlet zrušíte nejpozději 12 hodin před jeho plánovaným zahájením.

50% z ceny jako storno poplatek; pokud výlet zrušíte méně než 12 hodin před jeho plánovaným zahájením.

Storno poplatek lze zcela prominout za předpokladu, že dojde k přesunutí výletu na jiný den.

Tak, jako se Vám, našim klientům, mohou přihodit nepředvídatelné situace, tak se i my, jakožto dopravce, můžeme zcela výjimečně dostat do mimořádné situace, ve které nebudeme schopni splnit svůj závazek.

V takovém případě vždy počítejte:

 • s navrácením 100 % Vámi zaslané částky, pokud byla tato po Vás žádána (u výletů po ČR).

 • s návrhem co nejbližšího možného náhradního termínu konání turistického okruhu nebo výletu.

 • s kompenzaci ve formě, kterou si společně individuálně domluvíme.

Opožděné zahájení výletu z důvodů na straně klienta:

Pokud klient informuje dopravce vhodnou cestou (telefonicky, zprávou SMS nebo e-mailem) nejpozději 2 hodiny před plánovaným zahájením turistického okruhu či výletu po ČR o situaci, která brání včasnému zahájení a bude schopen výlet zahájit s maximálním zpožděním do 60 minut, neúčtuje dopravce klientovi žádný poplatek!

Při zpoždění vyšším jak 60 minut se turistický okruh po Praze automaticky ruší bez možnosti náhradního termínu.

Pro výlety po ČR při zpoždění nad 60 minut, maximálně však do 120 minut, účtuje dopravce 100 CZK za každých započatých 15 minut čekání

Při nenahlášeném zpoždění nebo zpoždění vyšším než 120 minut si dopravce vyhrazuje právo výlet zcela zrušit a postupovat jako při stornu zájezdu ze strany klienta méně, než 12 hodin dopředu, tj. ponechat si 50% z ceny jako storno poplatek

Opožděné zahájení výletu z důvodů na straně dopravce:

Pokud dopravce informuje klienta vhodnou cestou (telefonicky, zprávou SMS nebo e-mailem) nejpozději 2 hodiny před plánovaným zahájením o zpoždění v maximální délce 60 minut, nemá klient nárok na refundaci ani na přesunutí výletu na jiný den.

Jedná-li se o zpoždění vyšší, než 60 minut a pokud nedošlo mezi dopravcem a klientem k dohodě, má klient možnost odmítnout zahájení výletu, vzniká rovněž nárok na refundaci, či přesunutí na jiný den.

 

Slevy z důvodu zpoždění neposkytujeme!

Dojde-li k přerušení nebo narušení turistického okruhu po Praze nebo výletu po ČR vlivem zásahu tzv. vyšší moci, tedy nastane-li zcela mimořádná situace, kterou nebylo možné předvídat a tím pádem ani odvrátit a jedná se o situaci, která nevznikla z důvodů na straně dopravce ani klienta, vše dále bude záležet na míře narušení objednané služby a bude řešeno s klientem výhradně individuálně.

 

Příklady:
 • Dojde-li po cestě k radikálnímu zhoršení počasí, přičemž bude vozovka z bezpečnostních důvodů a rozhodnutí orgánů (např. Policie ČR) nesjízdná, jedná se o tzv. zásah vyšší moci a výlet může být přerušen nebo úplně zrušen. V tomto případě budeme s klientem řešit individuálně možnost kompenzace vzniklé situace dostupnými prostředky.

 

 • Dojde-li ke zhoršení počasí, které subjektivně neodpovídá představě klienta, ovšem nikterak neohrožuje na životě a zdraví posádku ani klienty, sjízdnost vozovky není ovlivněna, orgány (např. Policie ČR) nevydaly žádné rozhodnutí a případné zrušení turistického okruhu po Praze nebo výletu po ČR nebylo provedeno v souladu se storno podmínkami, nemá klient nárok na plnou refundaci, v případě již zahájeného turistického okruhu po Praze nebo výletu po ČR je povinen uhradit plnou částku bez ohledu na vzniklou situaci.

 

 • Dojde-li ke zpoždění na příjezdu či odjezdu vlivem zhoršené dopravní situace (přičemž tato skutečnost nebyla dopravci známá v dostatečném předstihu, tím pádem nebylo možné zabránit zdržení např. objížďkou), nenese dopravce odpovědnost za nedodržení časového plánu, z kterého může vyplývat rovněž zrušení dílčích součástí výletu (např. vstupy, restaurace, ...). V takovém případě má klient nárok na vrácení části z celkové platby odpovídající právě např. ceně vstupného, hodnoty občerstvení, apod.

 • Dopravce si vyhrazuje právo na změny v programu turistického okruhu po Praze nebo výletu po ČR a to zejména v případech zcela neočekávaně nastalých situací, jako jsou např. dopravní uzavírky, úprava návštěvních hodin místa, jehož návštěva je součástí turistického okruhu v Praze nebo výletu po ČR, či například v případě náhlých extrémních přírodních podmínek.

 • Tyto kroky mohou být provedeny za účelem zmírnění dopadů vedoucím k případnému přerušení nebo narušení turistického okruhu nebo výletu zásahem vyšší moci.

 • Veškeré změny v již závazné objednávce turistického okruhu po Praze nebo výletu po ČR navrhované dopravcem, musí být předem odsouhlaseny klientem (s výjimkou objížděk, či obecně zvolené dopravní cesty). 

 • Z výše uvedených důvodů si dopravce vyhrazuje rovněž právo změnit cenu turistického okruhu po Praze nebo výletu po ČR, rovněž po konzultaci s klientem a jeho odsouhlasení. Případný nesouhlas klienta, znamená-li úplné zrušení konání turistického okruhu po Praze nebo výletu po ČR, mu dává právo na plnou refundaci peněz. 

 • Případné připomínky k průběhu turistického okruhu po Praze nebo výletu po ČR musí být sděleny zaměstnancům dopravce během výletu nebo po jeho skončení

 • Případná důvodná reklamace celého turistického okruhu po Praze nebo výletu po ČR, či jeho dílčích částí musí být sdělena zaměstnancům dopravce ihned po jeho skončení

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Jsme dopravce, který chce a má možnost nabízet své komerční služby i osobám invalidním, či zdravotně znevýhodněným.
Naše vozidla jsou uzpůsobena k bezpečné přepravě invalidních vozíků.
Osoby, které přepravujeme v rámci komerčních jízd nemusí být držiteli průkazu ZTP.

Pravidla při přepravě osob na invalidním vozíku:

◉ Naše vozidla jsou při přepravě invalidních vozíků limitována prostorem, hmotností a maximální obsaditelností. Z toho důvodu dokážeme v jednom vozidle přepravit dohromady max. 4 mechanické vozíky nebo 3 elektrické vozíky.
Maximální obsaditelnost vozidel je 6 osob, je tedy možné doplnit počet o klienty sedící na běžných sedadlech do tohoto počtu.
◉ Informace o počtu osob na invalidním vozíku, typu vozíku a jeho přibližné velikosti musí být nahlášeny v poptávkovém formuláři a předem odsouhlaseny pracovníkem dopravce.
◉ V našich vozidlech se vztahuje povinnost užívat bezpečnostní pásy i na osoby na invalidním vozíku. Upřednostňujeme klientův vlastní schválený bezpečnostní pás, který je součástí vozíku přepravovaného. Na vyžádání zařídíme náš vlastní bezpečnostní pás, který lze zakotvit do podlahy vozidla.
◉ Pokud je klient schopen a ochoten, má možnost sedět při přepravě na běžném sedadle, pokud je jeho invalidní vozík možné složit.
◉ !!! Z bezpečnostních důvodů platí zákaz přepravy osob na jiném zařízení, resp. zdravotní pomůcce, než je mechanický nebo elektrický vozík (např. elektrický skútr) !!!

Pravidla při přepravě jinak zdravotně znevýhodněných osob:

◉ Každý klient, který je osobně jinak zdravotně znevýhodněný, či objednává přepravu, které se bude účastnit osoba jinak zdravotně znevýhodněná, je povinen zvážit, zda je pro něj, či plánovaně přepravovanou osobu, tento druh přepravy vhodný a bezpečný
◉ Dopravce si žádá znát obecně druh zdravotního znevýhodnění přepravovaného k zajištění maximálního komfortu a bezpečnosti přepravy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Lutan